Gabinet: Kraków, ul. Żuławskiego 11/3. Telefon 604 216 637

„Człowiek idzie przez teraźniejszość z zawiązanymi oczyma. Może jedynie przeczuwać i odgadywać, co właściwie przeżywa. Dopiero później odwiązuje mu się chusteczkę z oczu, a on, spojrzawszy w przeszłość, stwierdza, co przeżył i jaki to miało sens.”

Kundera, Śmieszne miłości

Gabinet leczenia psychologicznego i psychoterapii
mgr Ewa Jędrzejczyk-Wawryk

Psychoterapia to proces , w którym terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć siebie. Pacjent może dotrzeć do przyczyn swojego funkcjonowania i poroblemów, co otwiera drogę do zmiany.
W podejściu psychodynamicznym istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć zachodzących u obydwu tych osób w obrębie stworzonej przez nich relacji. Długośc psychoterapii zależy od rodzaju i nasilenia problemów, z którymi zgłasza się pacjent, od jego mozliwości i oczekiwań i zazwyczaj trwa od kilu miesięcy do kilku lat.
Długośc terapii zawiera się w kontrakcie terapeutycznym. Spotkania odbywają się raz, dwa razy w tygodniu w stałym terminie, z tym samym terapeutą. Sesja trwa 50 minut. Praca terapeutyczna zostaje podjęta po konsultacji i zawarciu kontraktu terapeutycznego zawierającego warunki i cele terapii.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat psychoterapii i pomocy psychologicznej
mgr Ewa Jędrzejczyk-Wawryk.


Specjalizuję się w psychoterapii młodzieży zmagającej się z trudnościami emocjonalnymi wieku dojrzewania oraz osób dorosłych z problemami emocjonalnymi takimi jak:

  • problemy lękowo-depresyjne
  • problemy powodujące trudności w funkcjonowaniu w życiu, pracy, relacjach, relacjach z ważnymi osobami
  • problemy powodujące złe samopoczucie oraz brak satysfakcji z życia.

Praca terapeutyczna zostaje podjęta po konsultacji i zawarciu kontraktu terapeutycznego zawierającego warunki i cele terapii.